شماره 186 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر نقش پررنگ بیمه رازی در بیمه‌های انرژی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 186 رازی در تاریخ یکشنبه 11 دی‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه نقش پررنگ بیمه رازی در بیمه‌های انرژی، رشد 198 درصدی بیمه‌های انرژی، پرداخت خسارت 35 میلیاردی از سوی بیمه رازی، وظایف روانشناسی سازمانی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 186 – 1401 – 10 – 11