شماره 187 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر هشدار مدیر بیمه‌های آتش سوزی بیمه رازی به مدیران ساختمان‌ها و سخنی با همکاران پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 187 رازی در تاریخ چهارشنبه 14 دی‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه هشدار مدیر بیمه‌های آتش سوزی بیمه رازی به مدیران ساختمان‌ها، سخنی با همکاران، برگزاری دوره‌های آموزشی در سراسر کشور، جلسه هم اندیشی با مدیرعامل سامان نگار در راستای تسهیل روند پرداخت خسارت و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 187 – 1401 – 10 – 14