شماره 188 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر سفرهای استانی مدیرعامل با تاکید بر اجرای پنج چرخش استراتژیک پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 188 رازی در تاریخ یکشنبه 18 دی‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه سفرهای استانی مدیرعامل با تاکید بر اجرای پنج چرخش استراتژیک، برگزاری جشنواره استانی بیمه عمر در گیلان، حضور فعال بیمه رازی در نمایشگاه بین المللی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 188 – 1401 – 10 – 18