شماره 189 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر سال 1402، سال به بارنشستن تحول دیجیتال بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 189 رازی در تاریخ سه‌شنبه 20 دی‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه بیمه درمان، دروازه جذب بیمه‌های اموال، شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، بیمه گذار جدید بیمه رازی، برگزاری دوره‌های آموزشی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 189 – 1401 – 10 – 20