شماره 190 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر درآمد قابل توجه رازی از عضویت در کنسرسیوم انرژی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 190 رازی در تاریخ چهارشنبه 28 دی‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه برگزاری سه‌شنبه‌های پاسخگویی با حضور مدیر بیمه‌های انرژی، بزرگداشت روز مادر در ستاد و شعب بیمه رازی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 190 – 1401 – 10 – 28