شماره 192 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر افزایش سرعت در وصول مطالبات و تغییر در صندوق نمایندگان بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 192 رازی در تاریخ چهارشنبه 5 بهمن‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه افزایش سرعت در وصول مطالبات، تغییر در صندوق نمایندگان بیمه رازی، برگزاری دوره آموزشی بیمه‌های زندگی شبکه فروش شعبه بوشهر توسط استاد بیات و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 192 – 1401 – 11 – 05