شماره 193 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر افتتاح و تاثیر فعالیت مجتمع تخصصی آراز پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 193 رازی در تاریخ دوشنبه 10 بهمن‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه حفظ بلندمدت مشتریان وظیفه اصلی مجتمع آراز، حضور پرقدرت بیمه رازی در دومین جشنواره ورزشی صنعت بیمه و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 193 – 1401 – 11 – 10