شماره 195 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر نشست خبری مدیرعامل بیمه رازی در دهه فجر پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 195 رازی در تاریخ یکشنبه 16 بهمن‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه نشست خبری مدیرعامل بیمه رازی در دهه فجر، رازی بازیگر مهم رشته باربری، افزایش سهم بازار، هدف اصلی سال 1402 و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 195 – 1401 – 11 – 16 (1)