شماره 191 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر رونمایی از طرح بیمه‌ای مختص بانوان پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 191 رازی در تاریخ یکشنبه 2 بهمن‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه رونمایی از طرح بیمه‌ای مختص بانوان، برگزاری دوره آموزشی تیم‌سازی نمایندگان استان فارس و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 191 – 1401 – 11 – 02