شماره 196 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر افتتاح شعبه شاهرود پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 196 رازی در تاریخ چهارشنبه 19 بهمن‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه افتتاح شعبه شاهرود با حضور مدیرعامل بیمه رازی، شبکه فروش، عملکرد شعب را ارزیابی می‌کنند و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 196 – 1401 – 11 – 19