شماره 197 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر حضور مدیرعامل بیمه رازی در میان محیط‌بانان همدانی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 197 رازی در تاریخ یکشنبه 23 بهمن‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه حضور مدیرعامل بیمه رازی در میان محیط‌بانان همدانی، همراهی بیمه رازی با محیط‌بانان در قالب قرارداد نمی‌گنجد، کسب بیش از 380 الماس بیمه‌های عمر توسط نمایندگان برتر، توزیع چادر و پتو در مناطق آسیب دیده زلزله خوی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 197 – 1401 – 11 – 23