شماره 198 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر سفر استانی مدیرعامل بیمه رازی به مشهد مقدس پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 198 رازی در تاریخ یکشنبه 30 بهمن‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه سفر استانی مدیرعامل بیمه رازی به مشهد مقدس، دیدار رئیس شعبه یاسوج با مدیران بانکی استان، برگزاری دوره آموزشی بیمه‌های زندگی شبکه فروش استان اردبیل و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 198 – 1401 – 11 – 30