شماره 199 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر سه‌شنبه‌های پاسخگویی و تدوین برنامه عملیاتی بیمه رازی در سال 1402 پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 199 رازی در تاریخ چهارشنبه 3 اسفندماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه تدوین برنامه عملیاتی بیمه رازی با توجه به پنج چرخش استراتژیک، بررسی عملکرد بیمه رازی در رشته عمر، برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری جلسات هم اندیشی با مشتریان ویژه و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 199 – 1401 – 12 – 03 (1)