شماره 200 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به خبر جلسه هم اندیشی مدیران ستاد و بررسی خط مشی اصلی بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 200 رازی در تاریخ یکشنبه 7 اسفندماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه برگزاری نشست هم اندیشی مدیران ستادی بیمه رازی، بررسی خط مشی اصلی شرکت در سال 1402، برگزاری مسابقه و نظرسنجی به مناسبت انتشار شماره 200 روزنامه رازی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 200 – 1401 – 12 – 07