شماره 201 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به گفت‌وگو مدیر بیمه‌های اتکایی بیمه رازی با محوریت رقابت شدید در بازار قبولی اتکایی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 201 رازی در تاریخ چهارشنبه 10 اسفندماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه رقابت شدید در بازار قبولی اتکایی، برگزاری دوره بازاریابی تهاجمی برای شبکه فروش، معارفه سرپرست مدیریت شعبه اصفهان و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 201 – 1401 – 12 – 10