شماره 202 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به پرداخت خسارت 12 میلیاردی از سوی بیمه رازی و توجه ویژه این شرکت به محیط زیست و مسئولیت احتماعی خود در قبال نسل‌های آینده پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 202 رازی در تاریخ دوشنبه 15 اسفندماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه پرداخت خسارت 12 میلیاردی از سوی بیمه رازی، بیمه آتش سوزی بیمه رازی حافظ سرمایه بیمه گذاران، کاشت یک اصله درخت از سوی همکاران ستاد، بسته بندی و ارسال بسته عیدانه خانواده بزرگ بیمه رازی، دیدار‌های استانی، سفر استانی معاونت اجرایی مدیرعامل به شهر کاشان و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 202 – 1401 – 12 – 15