شرکت بیمه رازی در یک سال اخیر بیش از 23 میلیارد تومان خسارت در رشته آتش سوزی پرداخت کرده که تنها یک فقره از این خسارت به مبلغ 12 میلیارد تومان مربوط به انبار یکی از بیمه‌گذاران بوده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، یکی از رشته‌های بیمه‌ای که در دل خود چند پوشش مناسب را به بیمه‌گذاران ارائه می‌کند اما کمتر کسی به فکر خرید آن است بیمه نامه آتش سوزی است.

بیمه آتش سوزی بیمه رازی خطراتی همچون زلزله، آتشفشان، سیل، طغیان آب رودخانه، طوفان و گردباد، ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضلاب، سقوط بهمن، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، شکست شیشه، دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی، برخورد جسم خارجی، آشوب، بلوا، اعتصاب، ریزش سقف ناشی از سنگینی برفی، سرقت با شکست حرز، رانش زمین، سقوط هواپیما و خسارت وارد به اموال مورد بیمه ناشی از ریزش چاه را پوشش می‌دهد و این در حالی است که بیمه نامه آتش سوزی بیمه رازی هزینه پاکسازی، ریزش و فروکش دیواره چاه آب و فاضلاب، مسئولیت مالی نای از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب و مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی در قبال همسایگان را نیز پرداخت می‌کند.

حال با این تفاسیر بیمه رازی در سال 1401، در رشته آتش سوزی 1 هزار و 164 میلیارد و 531 میلیون ریال حق بیمه تولید شده که بررسی‌ها حکایت از رشد 38 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 1400 دارد.

آمار به دست آمده حکایت از آن دارد که در تعداد بیمه نامه‌های صادره رشته آتش سوزی نیز رشد به ثبت رسیده که با صدور 59 هزار و 501 بیمه نامه در این رشته 16 درصد رشد نسبت به سال 1400 برای بیمه آتش سوزی بیمه رازی به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش 23 میلیارد و 621 میلیون و 500 هزار تومان خسارت تا هفته اول اسفندماه از سوی بیمه رازی در رشته آتش سوزی پرداخت شده که تنها در یک فقره بیمه رازی خسارت آتش سوزی انبار یکی از بیمه گذاران خود را به مبلغ بیش از 12 میلیارد تومان پرداخت کرده است که این موضوع نشان از توجه بیمه رازی در جلب رضایت مشتری و پرداخت خسارت دارد.