شماره 203 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به معرفی طرح‌های عیدانه بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 203 رازی در تاریخ یکشنبه21 اسفندماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه معرفی طرح‌های عیدانه بیمه رازی، افزایش حجم پرتفو در سایه افزایش تعامل با بیمه‌گذاران، معرفی مدیر بیمه‌های زندیگ بیمه رازی به عنوان عضو برتر سندیکای بیمه‌گران ایران و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 203 – 1401 – 12 – 21