شماره 204 روزنامه رازی در حالی به چاپ رسید که در این شماره به تاکیدات مدیرعامل بر فرهنگ سازمانی بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 204 رازی در تاریخ چهارشنبه 24 اسفندماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه آخرین جلسه شورای مدیران سال 1401 بیمه رازی، تاکیدات مدیرعامل در زمینه فرهنگ سازمانی شرکت، برگزاری دوره‌های آموزشی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziDaily-NO. 204 – 1401 – 12 – 24