مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر خدمات‌رسانی به‌روز گفت: سودآوری، کسب پرتفوی هدف‌گذاری شده، اصلاح ترکیب پرتفو، حفظ و رشد سهم بازار و مدیریت منابع مالی و اقتصادی شاخص سنجش عملکرد بیمه رازی در سال 1402 خواهد بود.

دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی در شورای سراسری مدیران شرکت در اسفندماه 1401 با اشاره به تحقق 100 درصدی بودجه سال جاری طی 11 ماه 1401 گفت: برنامه ریزی و هدف گذاری، چراغ راه شرکت محسوب می‌شود و عاملی خواهد بود تا در مسیر روشن حرکت کنیم که در این رابطه باید تاکید شود شرکت بیمه رازی از مسیر اصلی خود که در روزهای انتهایی سال 1399 ابلاغ شده فاصله نخواهد گرفت.

او خاطرنشان کرد: در سال 1402 برنامه عملیاتی متناسب با شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم و نرخ ارز طراحی و تدوین شده که در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.

این عضو هیئت مدیره بیمه رازی با تاکید بر اینکه نباید در صنعت بیمه به دنبال روزمرگی بود، یادآور شد: تعیین استراتژی و رویکرد متفاوت، بازارهای جدید برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت که نمونه بارز این مهم عضویت بیمه رازی در کنسرسیوم انرژی است.

جباری بیان کرد: در سال 1402 تقویت زیرساخت، حوزه فنی و کارشناسی شرکت بیمه رازی از اولویت‌های اصلی است زیرا در پی تقویت این ارکان، خدمات به‌روز و مزیت رقابتی ایجاد خواهد شد.

تاکید ویژه بر تحقق بودجه‌های استانی

او در رابطه با برنامه ریزی سال آینده خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی سال 1402 به عملکرد پنج سال گذشته شرکت و سهم هر رشته از صنعت توجه ویژه‌ای صورت گرفته که شرکت به دنبال آن است در کنار تحقق بودجه کل شرکت هر رشته بیمه‌ای نیز به صورت جداگانه اهداف و بودجه خود را محقق کند.

مدیرعامل بیمه رازی یادآور شد: بیمه رازی در برنامه سال آینده خود افزایش ظرفیت‌های شرکت و افراد به ویژه شبکه فروش را پیگیری می‌کند.

جباری تاکید کرد: مسیر بیمه رازی برای سال 1402 کاملا مشخص و شفاف است که در این راه سودآوری، کسب پرتفوی هدف‌گذاری شده به تفکیک هر شعبه استانی، اصلاح ترکیب پرتفو، حفظ و رشد سهم بازار، مدیریت هزینه‌های بیمه‌گری، پیگیری و وصول مطالبات، مدیریت منابع مالی و اقتصادی، توسعه کیفی و توانمندسازی منابع انسانی و شبکه فروش و  اطلاع رسانی و افزایش سطح روابط با مشتریان، شاخص‌های سنجش عملکرد به حساب می‌آید.

خدمات‌رسانی متفاوت، خط مشی اصلی شرکت بیمه رازی

این عضو هیئت مدیره بیمه رازی توجه به سه ضلع سرمایه انسانی، اطلاع رسانی و خدمات رسانی را عامل تاثیرگذار بر تحقق اهداف دانست و یادآور شد: خدمات رسانی متفاوت و متنوع نسبت به صنعت بیمه همچنان در سال 1402 پیگیری خواهد شد و این موضوع خط مشی اصلی شرکت بیمه رازی است و تمام اهداف و برنامه‌های شرکت مبتنی بر این موضوع طراحی و تدوین می‌شود.