دکتر علی جباری مدیرعامل شرکت بیمه رازی در مراسم افتتاح شعب جدید بیمه رازی در سرپرستی استان گلستان و شهر بابل با اشاره به عضویت بیمه رازی به عنوان عضو ثابت کنسرسیوم بیمه‌های انرژی کشور تصریح کرد: امروز لیدری بیمه‌ای تعدادی پالایشگاه‌های کشور در اختیار بیمه رازی است و این افتخار بزرگی برای شرکت است که مسیر تعالی را هموار و نمایندگان را در نفوذ به بازار کمک می‌نماید.

مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر این نکته که سهم بیمه رازی از بازار در حال افزایش است و بیمه رازی می‌بایست جزء ۵ شرکت اول صنعت بیمه قرار بگیرد تصریح کرد: در یکسال اخیر ضمن اصلاح ساختار مالی، سرمایه شرکت را از ۳۰۰ میلیارد به ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم، توانگری مالی سطح یک را تثبیت کردیم، ظرفیت نگهداری ریسک را افزایش، مجوز قبولی اتکایی را دریافت و خسارت‌های سنواتی را نیز پرداخت کردیم که نشان دهنده مسیر بیمه رازی به سمت اوج است.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه رازی با تاکید بر حمایت از نمایندگان و شبکه فروش افزود: اگر صنعت بیمه را درخت تنومند در نظر بگیریم، نماینده‌ها ریشه‌های آن هستند و مدیران شعب ضمن پیگیری در توانمند سازی و افزایش دانش نمایندگان می‌بایست حداقل ماهی یک دیدار با تمامی نمایندگان استان داشته باشند.

گفتنی است دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی در سفر استانی دو روزه ضمن بازدید از شعب گرگان، ساری و بابل، با همکاران و نمایندگان در شعب فوق بیمه رازی گفت و گو کرد.