شماره 1  رازی نامه در حالی به چاپ رسید که در این شماره به دیدار نوروزی مدیرعامل بیمه رازی با اصحاب رسانه پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 1 رازی نامه در تاریخ چهارشنبه 16 فروردین‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه دیدار نوروزی مدیرعامل بیمه رازی با اصحاب رسانه، حضور همکار بیمه رازی در مسابقات کشوری کشتی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziNameh-NO. 1 – 1402 – 01 – 16