شماره 2  رازی نامه در حالی به چاپ رسید که در این شماره به لیگ الماس بیمه‌های زندگی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 2 رازی نامه در تاریخ سه‌شنبه 22 فروردین‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه لیگ الماس بیمه‌های زندگی، برنامه‌های شعبه قزوین، تبیین برنامه عملیاتی استان فارس و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید.

RaziNameh-NO. 2 – 1402 – 01 – 22