شماره 5  رازی نامه در حالی به چاپ رسید که در این شماره به دستاوردهای بزرگ بیمه رازی در پی اصلاح پرتفو پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 5 رازی نامه در تاریخ چهارشنبه 6 اردیبهشت‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه دستاوردهای بزرگ بیمه رازی در پی اصلاح پرتفو، تاکید بر خط مشی‌های چهارگانه، معرفی نفرات برتر مسابقه عکاسی سفره هفت سین و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید

RaziNameh-NO. 5 – 1402 – 02 – 06