شماره 6 رازی نامه در حالی به چاپ رسید که در این شماره به فعالیت کمیته وصول مطالبات شرکت بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 6 رازی نامه در تاریخ یکشنبه 10 اردیبهشت‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه وصول مطالبات شرکت، خلیج تا ابد فارس، کسب رضایت حداکثری مشتریان در شعب استانی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید

RaziNameh-NO. 6 – 1402 – 02 – 10