شماره 7 رازی نامه در حالی به چاپ رسید که در این شماره به برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و تحول بیمه رازی پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 7 رازی نامه در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه برگزاری سه‌شنبه‌های پاسخگویی، ریل گذاری دقیق بیمه رازی در حوزه فناوری، تبریک روز معلم از سوی همکاران، جلسه استانی سندیکای بیمه گران و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید

RaziNameh-NO. 7 – 1402 – 02 – 13 (2)