شماره 8 رازی نامه در حالی به چاپ رسید که در این شماره به اولین میزگرد سال 1402 پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 8 رازی نامه در تاریخ یکشنبه 17 اردیبهشت‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه اولین میزگرد سال 1402،  جلسه هم اندیشی با راهبران فروش استانی، برگزاری دوره‌های آموزشی، انعقاد قرارداد با سازمان نظام مهندسی استان قزوین و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید

RaziNameh-NO. 8 – 1402 – 02 – 17 (1)