شماره 9 رازی نامه در حالی به چاپ رسید که در این شماره به برنامه جذب نماینده در سال 1402 پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، روزنامه شماره 9 رازی نامه در تاریخ چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه منتشر شد که در این شماره به اخباری در زمینه جذب نماینده، سه‌شنبه‌های پاسخگویی، اقدامی نوین در کنسرسیون نفت و انرژی، طرحی نو از رازمان پلاس بیمه رازی و … پرداخته شده است.

برای مشاهده روزنامه رازی به لینک زیر مراجعه کنید

RaziNameh-NO. 9 – 1402 – 02 – 20 (1)