شرکت بیمه رازی برای بار دیگر سطح توانگری یک صنعت بیمه را با وجود توجه به ارائه خدمات متنوع به بیمه‌گذاران از آن خود کرده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی، شرک بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بخش خصوصی بار دیگر با کسب امتیازهای قابل قبول آیین نامه 69 توانگری مالی موسسات بیمه، سطح توانگری یک را از آن خود کرد.

این اتفاق در حالی رخ داده که شرکت بیمه رازی سالیان متمادی، سطح توانگری یک را از آن خود کرده و توانسته این مهم را حفظ کند و از سوی دیگر بیمه رازی در حالی سطح یک توانگری مالی را در کارنامه خود به ثبت رسانده که ارائه خدمات به‌روز، متفاوت و متنوع به بیمه گذاران را در دستور کار خود قرار داده است.