شرکت بیمه رازی طرح بخشودگی جرایم عدم صدور بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری را از ابتدای شهریورماه به مناسبت هفته دولت اجرایی خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، شرکت بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بخش خصوصی صنعت بیمه همزمان با آغاز هفته دولت به مدت 17 روز طرح بخشودگی جرایم دیرکرد خرید و تمدید بیمه شخص ثالث را اجرایی خواهد کرد.

این طرح در حالی اجرایی خواهد شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی با بخشودگی 100 درصدی جرایم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث موافقت کرده است.

لازم به ذکر است که با تمدید یا خرید بیمه نامه یکساله استفاده از بخشودگی این طرح امکان‌پذیر است.