طرح‌های جدید خودرویی از سوی کمیته تخصصی خودرو بیمه رازی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، جلسه کمیته تخصصی خودرو بیمه رازی با حضور مسعود یوسفی- سرپرست مدیریت بیمه‌های خودرو، سیدمحمد صادق رضوی- رئیس شعبه آپادانا، بابک طاهری اقدم- رئیس شعبه مرکزی، علی اصغری علائی- رئیس شعبه بیهقی، مهناز باصری و نیکا حق دادی روسا ادارات مدیریت بیمه‌های خودرو به میزبانی شعبه آپادانا برگزار شد.

بر اساس این گزارش، یوسفی بیان کرد: جلسه کمیته تخصصی خودرو بیمه رازی در پی تاکید مدیرعامل شرکت با هدف شناسایی چالش‌ها، افزایش سهم بازار، ارائه خدمات به‌روز و توجه به پنج چرخش استراتژیک به ویزه بازاریابی تهاجمی به میزبانی شعبه آپادانا برگزار شد.

سرپرست مدیریت بیمه‌های خودرو ادامه داد: در این جلسه چالش‌های مشاوره، صدور، بررسی خسارت، پرداخت خسارت و تمدید آن از سوی شبکه فروش بررسی شد.

او خاطرنشان کرد: با توجه به چالش‌های حوزه بیمه‌های خودرو، راهکار و طرح‌های جدیدی از سوی مدیریت بیمه‌های خودرو به این کمیته ارائه شد که خروجی جلسه مذکور، طرح‌های بسیار خوبی در زمینه افزایش سهم از بازار و حجم فروش است.

یوسفی تاکید کرد: از طرح‌های مدنظر می‌توان به طرح‌های فروش بیمه‌های ثاثل و بدنه با توجه به پوشش راننده در قبال حوادث، پوشش ماده 10( پوشش بیمه خودروهای نامتعارف)، افت قیمت در بیمه شخص ثالث و … اشاره کرد.

سرپرست مدیریت بیمه‌های خودرو در انتها گفت: جلسه کمیته تخصصی خودرو هر دو هفته یکبار برگزار و خروجی آن با تائید معاونت فنی شرکت بیمه رازی، اجرایی خواهد شد.