معاون مالی اداری شرکت بیمه رازی آزمون صلاحیت حرفه ایی داخلی شرکت بیمه رازی را مسیری برای تقویت عملکرد کارکنان و ارزیابی و نیاز سنجی برای آموزش های لازم برای همکاران و کارشناسان در شرکت بیمه رازی دانست.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی، فرشید پورکاویان گفت: یکی از موضوعات مهم در هر سازمانی در واقع موضوع آموزش و ارزیابی صلاحیت های علمی و دانشی و همچنین مهارتی کارکنان است که در شرکت بیمه رازی هم مورد توجه قرار گرفته است.

پورکاویان ادامه داد: بحث آموزش و همچنین ارزیابی حوزه های مختلف کارشناسان و کارکنان از نکاتی بود که مدیرعامل محترم شرکت بیمه رازی جناب آقای دکتر جباری به آن تاکید داشتند. بر همین اساس ما از چند ماه قبل این دوره را اطلاع رسانی و امروز با همکاری پژوهشکده بیمه برگزار کردیم.

عضو هیئت عامل بیمه رازی گفت: در این دوره ما سعی کردیم که تمام کارشناسان شرکت منهای مدیران استان‌ها و مدیران ستادی در این آزمون حضور داشته باشند البته برای مدیران ستاد و شعب و استان ها نیز در آینده نزدیک با همکاری پژوهشکده بیمه این آزمون برگزار خواهد شد.

معاونت مالی و اداری در ادامه عنوان کرد : در این دوره از آزمون سیصد و هشتادو چهار نفر از همکاران در سراسر کشوردر آزمون شرکت کردند، که در یازده شهر ، شیراز، رشت، ساری، تبریز، اصفهان، یزد، کرمانشاه، همدان، مشهد، اهواز و تهران به صورت همزمان برگزار شد.

پور کاویان اظهار کرد : سوالاتی که  در این دوره آزمون طرح شده از رشته های مختلف است  و می تواندارزیابی دقیقی از سطح علمی همکاران داشته باشد و مطمئنا ارزیابی نتایج می تواند به  نیاز سنجی واقعی برای آموزش همکاران کمک کند و می توانیم  نقاطی که نیاز به تقویت دارد را با برنامه ریزی در حوزه آموزش هم در مباحث تئوریک هم در مباحث دانشی تقویت کنیم.

وی ادامه داد : این آزمون برای اولین بار است که در این چنین سطح استانداری برگزار می شود و این آزمون یک شناسنامه ای از صلاحیت  های علمی همکاران را در اختیار ما قرار می دهد که بیشترین کاربردش نیاز سنجی برای آموزش های لازم در شرکت بیمه رازی است ، ضمن اینکه با توجه به تاکید مدیر عامل محترم می تواند در مراحل بعدی زمینه ایی برای برگزاری آزمون های دیگر باشد. این نکته نیز حائز اهمییت است که در مراحل بعدی  نیز برگزاری این نوع آزمون ها می تواند یکی از عوامل در تعیین  انتصابات و ارتقا رتبه همکاران باشد.

معاونت مالی و اداری تاکید کرد : این چنین  آزمونی در این سطح از استاندارد  فقط مختص به  همکاران بیمه رازی است و با توجه به تجربیات قبلی در هیچ شرکتی چنین آزمونی با این سطح علمی و استاندارد برگزار نشده است،

پورکاویان افزود : در برنامه ریزی  آموزشی برای سال های  بعد توسط همکاران محترم در مدیریت  سرمایه انسانی  در حال تدوین است و ما امیدوارم بتوانیم سالانه یک یا دو آزمون  را با اعلام قبلی به صورت تخصصی و به تناسب رشته های مختلف برگزار نماییم.

او در پایان گفت:  با برگزاری این  آزمون های امیدواریم که بتوانیم  در بالابردن سطح کاری و علمی همکارن تاثیر گذار باشیم و امیدواریم همکاران محترم هم دلهره و نگرانی نداشته باشند و با شرکت در اینچنین آزمون‌هایی    می توانند با کمک  یکدیگر کارایی بیشتری در پیشبرد اهداف مهم شرکت داشته باشیم

آزمون داخلی صلاحیت حرفه ایی کارکنان بیمه رازی روز پنج شنبه 18 آبان ماه با حضور کارشناسان ستاد و شعب در تهران و یازده شهر کشور به صورت همزمان برگزار شد.