اکبر رواقی- مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه رازی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، طی حکمی از سوی علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی، اکبر رواقی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص انتخاب شد.

براساس این گزارش رواقی از مهرماه 1400 به عنوان مدیر بیمه‌های اشخاص در شرکت بیمه رازی فعالیت خود را آغاز کرده است.

در حکم سرپرستی معاونت فنی بیمه‌های اشخاص اکبر رواقی آمده است؛ نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی با حفظ سمت به موجب این حکم به سمت (سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص) منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند سبحان در راستای چرخش‌های استراتژیک، اهداف و استراتژی‌های کلان مصوب هیات مدیره به عنوان رویکردها و راهبردهای بنیادین شرکت بیمه رازی موفق و موید باشید.