همراز

تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

مرکز‌ارتباط 8287-021

fav

طهماسب مظاهری

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

_MG_7022

دکتر علی جباری

سمت: مدیرعامل

تلفن:۸۶۷۵۷۲۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

fav

امیررضا واعظ آشتیانی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

48

بهمن یزدخواستی

سمت: رئیس و عضو هیئت مدیره

تلفن: ۲۰۱-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

fav

افشین تیرداد

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱