همراز

تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

مرکز‌ارتباط 8287-021

fav

جناب آقای دکتر محمد باقر محمد زاده مقدم

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

_MG_7022

جناب آقای دکتر علی جباری مرکید

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

تلفن:۸۶۷۵۷۲۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

fav

جناب آقای مهندس امیر رضا واعظی آشتیانی

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

fav

جناب آقای دکتر جمشید اقبالپور

سمت: رئیس هیئت مدیره

تلفن: ۲۰۱-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱

fav

سرکارخانم دکتر شادی سلامت

سمت: عضو هیئت مدیره

تلفن:۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:۸۸۶۶۴۲۷۸-۰۲۱