همۀ اطلاعات در رابطه با بیمه باربری

در این نوع از بیمه چنانچه در جریان حمل کالا در اثر وقوع خطرات موضوع بیمه خسارتی به کالاهای در حال حمل وارد شود زیان وارده توسط شرکت بیمه جبران می گردد. این بیمه نامه دارای انواع زیر است:

شرط تلف کامل کالا (total loss):

در این نوع از بیمه خسارت کلی وارد شده به کالا در یک مرحله و در اثر آتش سوزی یا غرق کامل و یا مفقود شدن روی می‌دهد و یا خسارت وارد شده در حدی است که هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، در نتیجه خسارت وارده تحت پوشش این نوع بیمه نامه جبران می‌کند.

بیمه نامه باربری با شرایط C:

در این نوع بیمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است:
آتش سوزی یا انفجار – به گل نشستن و زمین گیر شدن – غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناو ر- واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی – تخلیه کالا در بندر اضطراری – تصادم یا برخورد کشتی یا شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب – فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی – به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی

بیمه باربری با شرایط B:

علاوه بر کلیه خطرات مربوط به شرایط C در این نوع از بیمه برای خطرات زیر نیز از سوی شرکت بیمه جبران خسارت صورت می‌گیرد:
زلزله – آتشفشان یا صاعقه – ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان و یا وسیله حمل – تلف کلی هر بسته کامل از کالا به علت سقوط در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور – و همچنین خطرات اضافی عدم تحویل- دزدی – پارگی – سائیدگی – زنگ زدگی – آبدیدگی – قلابزدگی – روغن زدگی – شکست – خراشیدگی و ضربه دیدگی – کج شدگی ریزش و خسارت ناشی از کالاهای دیگر برحسب نوع کالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز.

بیمه باربری با شرایط A:

این نوع از بیمه باربری را می‌توان کامل‌ترین نوع از بیمه حمل و نقل دانست و بیشتر برای حمل کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد و کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبداأ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود را بدون کسر فرانشیز جبران می‌کند مگر اینکه خسارت ناشی از موارد استثناء شده در این شرط باشد. استثنائات:

  1. اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیو اکتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته‌ای
  2. عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا
  3. سوء عمل ارادی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد.
  4. نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی
  5. تلف،آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته‌بندی یا آماده سازی مورد بیمه
  6. تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
  7. تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اکتیو کارکند.
  8. آسیب یا هزینه‌های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی کشتی یا کرجی
  9. آسیب یا هزینه های ناشی از خطرات جنگ – اعتصاب – شورش – بلوا – تروریسم مگر با توافق قبلی بیمه‌گر و بیمه‌گذار

بیمه حمل داخلی:

این نوع بیمه محموله‌هایی را که مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن در محدوده جغرافیایی ایران می‌باشد در قبال خطرات ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و همچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می‌دهد. ضمناً می‌توان با پرداخت حق بیمه‌ای اضافی خطرات دیگری مانند سرقت کلی محموله – خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری‌، پرت شدن محموله از روی وسیله حمل و وبرخورد جسم خارجی با محموله را نیز تحت پوشش قرار دهد.

قرارداد بیمه باربری بصورت OPEN COVER:

OPEN COVER نوعی قرارداد کلی بیمه برای پروژه‌های بزرگ است که در آن ارزش کل پروژه مورد بیمه – مبادی خرید- نوع وسیله حمل و دیگر موارد (مندرج در پرسشنامه بیمه باربری) در قرارداد ذکر می‌شود و بیمه‌گزار بسته به اندازه پروژه مبلغی به عنوان سپرده به بیمه‌گر پرداخت می‌نماید و با دریافت سپرده و امضاء قرارداد توسط بیمه‌گر چون کالا به تدریج در یک یا چند سال حمل می‌شود تمام حمل‌های تدریجی حتی اگر در زمان حمل از طرف فروشنده کالا و یا بیمه‌گزار به بیمه گر اعلام نشده و بیمه نامه نیز صادر نشده باشد بیمه‌گر خسارت احتمالی را پررداخت کند.

بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل داخلی:

شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلی بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظف‌اند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آن‌ها واگذار می‌شود، صحیح و سالم به مقصد برسانند. جبران آثار وقوع خطرات متعدد در جاده‌های بین شهری از جمله تصادف، واژگونی‌، آتش سوزی و… . جزو مسئولیت موسسات حمل و نقل می‌باشد. این بیمه‌نامه موجب ایجاد اطمینان و آسودگی خاطر برای شرکت‌های حمل و نقل به هنگام حمل محمولات آنها می‌گردد. این بیمه نامه بصورت قرارداد سالیانه تنظیم و نرخ حق بیمه آن نیز بسیار نازل می‌باشد.