تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

جناب آقای دکتر علی جباری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره