تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

بیمه درمان

همۀ اطلاعات در رابطه با بیمه درمان

یاد خدا، درمان دردها و شفای بیماری‌ها است. در روایات اسلامى، از بیمارى به عنوان زندان بدن و یکى از سخت‏‌ترین بلاها تعریف شده است‌. همه مردم در طول زندگى خویش‌، کم و بیش گرفتار این زندان می‌‏شوند و طعم تلخِ بلاى بیمارى را می‌چشند. در دین مبین اسلام از تندرستی و سلامتی به عنوان نعمتی ارزشمند و حمایت از مردم برای درمان بیماری‌ها و جلوگیری از بروز ناتوانی‌ها از بهترین اعمال یاد شده است‌.

در جوامع بشری ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی از مهم‌ترین درخواست‌ها و دغدغه‌های مردم می‌باشد با توجه به اهمیت موضوع و تأکید بر بررسی راهکارهای ارتقای خدمات درمانی در کشور، شرکت بیمه رازی طرح بیمه درمان را با اولویت قرار دادن جبران قسمتی از هزینه های درمانی بیمه شدگان خود در دست اجرا دارد.

افزایش روز به روز هزینه‌های پرداختی مردم برای دریافت خدمات درمانی اگر امروز مهم ترین مسئله و مشکل مردم در حوزه بهداشت و درمان کشور نباشد، یکی از مهم ترین‌هاست. لذا با توجه به اهمیت موضوع هزینه‌های سنگین درمان‌، طرح بیمه درمان از سوی شرکت بیمه رازی ارائه شده است که عمدتاً به صورت گروهی انجام می‌پذیرد و دارندگان این پوشش بیمه‌ای می‌توانند آن قسمت از هزینه‌های درمانی خود را که توسط بیمه پایه ( خدمات درمانی، تامین اجتماعی و …) تامین نمی‌گردد از محل بیمه درمان دریافت نمایند. هدف از ایجاد این نوع بیمه نامه تعمیم پوشش خدمات بیمه‌ای درمان از جمله بهبود دسترسی مردم به خدمات، کاهش سهم هزینه‌های درمانی مستقیم از جیب مردم و تأمین بخشی از هزینه‌های کمرشکن درمان اقشار کم درآمد و بیماران خاص می‌باشد. به امید آن روزی که:

« بیمار به جز رنج بیماری نباید رنج دیگری داشته باشد »

ویژگی متقاضیان بیمه نامه درمان

  • بیمه‌شدگان ( کارکنان و اعضای خانواده) بایستی تحت پوشش بیمه‌گر پایه (سازمان تامین اجتماعی ، سازمان خدمات درمانی، سازمان خدمات نیروهای مسلح و …) باشند.
  • تعداد بیمه شدگان ( کارکنان و اعضای خانواده) حداقل می‌بایست 50 نفر باشد مشروط به اینکه حداقل70% کل بیمه شدگان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند

تبصره : اعضای خانواده : شامل همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر و افراد تحت تکفل بیمه شدگان است.