تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

بیمه تأمین آتیه فرزندان طرح امید

مزایای این بیمه نامه به شرح زیر است:

مزایای سرمایه گذاری

 • تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
 • تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
 • پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده پس از گذشت ۲ سال از شروع بیمه نامه
 • امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
 • پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه

مزایای بیمه‌ای

 • پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه در صورت فوت به هر علت بیمه شده ، به استفاده کنندگان بصورت یکجا و یا به صورت مستمری (علاوه براندوخته بیمه نامه).
 • پرداخت مستمری سالانه در صورت فوت به هر علت بیمه گذار به بیمه شده.
 • پرداخت سرمایه فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا چهار برابر سرمایه فوت به هر علت (علاوه بر اندوخته بیمه نامه)
 • پرداخت هزینه های درمان بیماریهای خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان ، پیوند اعضاء‌ اصلی بدن و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن ۶۰ سالگی ( حد اکثر معادل ۳۰ % سرمایه فوت به هر علت )
 • معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار (به هر علت)
 • پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده درصورت نقص عضو وازکارافتادگی دائم (کلی و یا جزئی) بیمه شده ناشی از حادثه
 • پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده در اثر حوادث مشمول بیمه (حداکثر معادل ۱۰% سرمایه فوت به هر علت)

سایر مزایا

 • بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی
 • امکان پرداخت حق بیمه به روش‌های یکجا ، سالیانه و اقساط : شش ماهه، سه ماهه، دو ماهه و ماهانه
 • انتخاب سرمایه بیمه نامه طبق نظر بیمه گذار
 • امکان افزایش حق بیمه برای جبران اثرات تورم
 • تخصیص سود به صورت روز شمار
 • پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایند
 • امکان حفظ پوشش های بیمه ای درصورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه (از محل اندوخته بیمه نامه)