تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

یکی از پر طرفدارترین بیمه های عمر در سراسر جهان بیمه universal life می‌باشد که از نظر تامین نیاز افراد در زمینه پوشش‌های بیمه ای و انعطاف‌پذیری در پرداخت مبلغ حق بیمه دارای ویژگی های منحصر به فرد می‌باشد. این بیمه نامه با تمرکز بر ایجاد مناسب ترین منبع اندوخته، ایمن از ریسک های اقتصادی و پرداخت سود به صورت روزشمار به اندوخته بیمه نامه دارای پوشش های جامع بیمه‌ای در زمینه فوت به هر علت، حادثه ، نقص عضو و از همه مهم تر پوشش بازنشستگی می‌باشد.

این بیمه نامه با دارا بودن ضریب افزایش حق بیمه و سرمایه به صورت سالانه ، ارزش مبالغ بیمه نامه را در طول مدت بیمه نامه در برابر افزایش نرخ تورم مصون نگه داشته و می تواند از بیمه گذاران در زمان نیاز مالی با پرداخت وام از محل بیمه نامه بدون ضامن و در اسرع وقت حمایت نماید. همچنین معافیت های مالیاتی در این بیمه نامه از مهمترین مزایای اقتصادی به شمار رفته و بیمه گذار می تواند پس ازگذشت مدت 6 ماه از شروع بیمه نامه نسبت به بازخرید بیمه نامه خود اقدام نماید.

 • پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه در صورت فوت به هر علت بیمه شده‌، به استفاده کنندگان بصورت یکجا و یا به صورت مستمری (علاوه براندوخته بیمه نامه).
 • پرداخت سرمایه فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا چهار برابر سرمایه فوت به هر علت (علاوه بر اندوخته بیمه نامه)
 • پرداخت هزینه های درمان بیماریهای خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان ، پیوند اعضاء‌ اصلی بدن و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن 60 سالگی ( حد اکثر معادل 30 % سرمایه فوت به هر علت )
 • معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ناشی از حادثه
 • پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده درصورت نقص عضو وازکارافتادگی دائم (کلی و یا جزئی) بیمه شده ناشی از حادثه
 • پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده در اثر حوادث مشمول بیمه (حداکثر معادل 10% سرمایه فوت به هر علت)
 • تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
 • تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
 • پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده پس از گذشت 2 سال از شروع بیمه نامه
 • امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
 • پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه
 • بهره مندی از معافیت های مالیاتی
 • امکان پرداخت حق بیمه به روش های یکجا ، سالیانه و اقساط : شش ماهه ، سه ماهه ،دو ماهه و ماهانه
 • انتخاب سرمایه بیمه نامه طبق نظر بیمه گذار
 • امکان افزایش حق بیمه برای جبران اثرات تورم
 • تخصیص سود به صورت روز شمار
 • پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایند
 • امکان حفظ پوشش های بیمه ای درصورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه (از محل اندوخته بیمه نامه)

کلیه افراد با سنین صفر سال لغایت 65 سال تمام می‌توانند از بیمه های زندگی بهره‌مند گردند.

افراد می‌بایست طبق اصول و ضوابط پزشکی بیمه‌های زندگی دارای سلامت عقلی‌، حرکتی و جسمانی باشند.

فاکتور‌های ارزیابی ریسک و خطر فوت در بیمه‌های زندگی کدامند؟

از معیار‌های مهم در ارزیابی شرایط سلامت افراد سن‌، عادات زندگی فرد همچون استعمال دخانیات، قد و وزن، سوابق پزشکی، سوابق بیماری‌های خانوادگی و … می‌باشد.

لذا صدور بیمه نامه برای افراد سیگاری و یا چاق و همچنین افرادی که سوابق پزشکی و … دارند با لحاظ اضافه نرخ پزشکی صورت خواهد گرفت .