همراز

تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

تلفن‌بیمه 8287-021

بیمه زندگی آینده ساز

بیمه زندگی آینده‌ساز کامل‌ترین بیمه زندگی و سرمایه گذاری ارائه شده توسط شرکت بیمه رازی است که دارای مجموعه ای از پوشش‌های بیمه ای برای بیمه گذار و بیمه شده است و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشد.

از ویژگی‌های بارز بیمه زندگی آینده‌ساز امکان ارائه پوشش فوت به هر علت و پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌باشد. ارئه این دو پوشش برای بیمه‌گذار در شرایطی است که بیمه گذار و بیمه شده دو شخص متفاوت بوده و چنانچه بیمه شده و بیمه گذار یک شخص باشد شرایط ارائه پوشش فوت به هر علت و پوشش معافیت همانند سایر طرح ها بوده و بیمه گذار فاقد پوشش می‌باشد.

مزایای این بیمه نامه به شرح زیر است:

مزایای بیمه‌ای

 • پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه در صورت فوت به هرعلت بیمه شده، به استفاده کنندگان به صورت یکجا و یا به
 • صورت مستمری (علاوه براندوخته بیمه نامه)
 • پرداخت سرمایه فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا چهار برابر سرمایه فوت به هر علت بیمه شده (علاوه براندوخته بیمه نامه)
 • پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده درصورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و یا جزئی) بیمه شده ناشی از حادثه
 • پرداخت هزینه‌های پزشکی بیمه شده دراثر حوادث مشمول بیمه حداکثر معادل ۱۰% سرمایه فوت به هر علت

مزایای ویژه بیمه‌ای

 • جبران هزینه‌های بستری در بیمارستان (درمان طبی و عمل جراحی) درصورت به حد نصاب رسیدن اندوخته بیمه نامه
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت نقص عضو و از کارافتادگی کامل و دائم و به هر علت بیمه شده
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم و به هر علت بیمه گذار
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت به هر علت بیمه گذار
 • پرداخت مستمری به بیمه شده در صورت فوت به هر علت بیمه گذار حداکثر تا مدت ۱۰ سال
 • پرداخت مستمری معادل یک تا سه برابر حق بیمه، در صورت از کارافتادگی کامل و دائم و به هر علت بیمه شده
 • پرداخت سرمایه امراض خاص برای ۵ بیماری و به ازای هر بیماری حداکثر تا سقف ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با توجه به سرمایه بیمه نامه

مزایای سرمایه گذاری

 • تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت های بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
 • تضمین سود سرمایه گذاری در بلندمدت
 • پرداخت وام از محل اندوخته بیمه¬ نامه به بیمه گذار پس از گذشت ۲ سال از شروع بیمه نامه
 • امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
 • پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه

سایر مزایا

 • بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی
 • امکان پرداخت حق بیمه به روشهای یکجا، سالیانه و اقساط: شش ماهه، چهارماهه، سه ماهه، دوماهه و ماهانه.
 • انتخاب سرمایه بیمه نامه طبق نظر بیمه گذار.
 • امکان افزایش حق بیمه برای جبران اثرات تورم.
 • تخصیص سود به صورت روزشمار.
 • پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایند.
 • امکان حفظ پوشش‌های بیمه ای در صورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه (از محل اندوخته بیمه نامه).
 • امکان تبدیل بیمه نامه طرح آینده‌ساز به بیمه بازنشستگی دلخواه اعم از کوتاه مدت و مادام العمر.
 • امکان سپرده گذاری و بهره مندی از مزایای ویژه سرمایه گذاری.