تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

تلفن‌بیمه 8287-021

بیمه زندگی آینده‌ساز


بیمه نامه زندگی آینده ساز کامل‌ترین بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری ارائه شده توسط شرکت بیمه رازی است که دارای مجموعه کاملی از پوشش های بیمه ای برای بیمه گذار و بیمه شده است و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشد.

 • پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه در صورت فوت به هر علت بیمه شده.
 • پرداخت مستمری در صورت فوت به هر علت بیمه گذار.
 • جبران هزینه‌های درمان (بیمارستانی و درمان طبی)
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی بیمه گذار و بیمه شده به هر علت.
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه گذار.
اطلاعات بیشتر

بیمه نامه جامع عمر و سرمایه‌گذاری طرح طلوع


 • تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت‌های بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
 • تضمین سود سرمایه‌گذاری در بلند مدت
 • پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده پس از گذشت ۲ سال از شروع بیمه نامه
 • امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
 • پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
 • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه
اطلاعات بیشتر

بیمه تأمین آینده فرزندان طرح امید


بیمه عمر و سرمایه گذاری با پرداخت مستمری

 • تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
 • تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
 • امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه
 • پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
اطلاعات بیشتر

بیمه زندگی طرح جامع


بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری مشترک به منظور رفع نیازهای بیمه‌ای خانواده طراحی گردیده است. در این بیمه نامه علاوه بر اینکه بیمه شده اصلی از مزایای سرمایه گذاری و بیمه ای بیمه نامه بهره‌مند است ، یکی دیگر از اعضای خانواده نیز می‌تواند در قالب همین بیمه نامه و تحت عنوان بیمه شده فرعی از پوشش‌های بیمه‌ای ارائه شده در بیمه نامه استفاده نماید .

 • تشکیل اندوخته از محل حق بیمه پرداختی و یا سایر پرداخت ها‌ی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه
 • تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت طبق جدول پیوست بیمه نامه
 • امکان برداشت از اندوخته بیمه نامه.
 • پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه گذار پس از گذشت ۲ سال از شروع بیمه
اطلاعات بیشتر

بیمه بازنشستگی


بازنشستگی دوران آرامش است. اما به دلیل کاهش درآمد فرد بازنشسته و افزایش هزینه‌های زندگی، بسیاری از بازنشستگان با مشکلات فراوان مالی رو به رو می‌گردند بیمه بازنشستگی بیمه رازی دغدغه هموطنان عزیز را در دوران بازنشستگی کاهش می‌دهد و زندگی توام با آرامش را برایشان رقم می‌زند.

 • تأمین آینده شما و خانواده‌تان
 • سرمایه‌گذاری مناسب و سودآور
 • رفع نگرانی از هزینه‌های درمانی و سایر هزینه‌های غیر قابل پیش بینی در دوران بازنشستگی.
اطلاعات بیشتر