تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

بازنشستگی دوران آرامش است.اما بدلیل کاهش درآمد فرد بازنشسته و افزایش هزینه‌های زندگی،بسیاری از بازنشستگان با مشکلات فراوان مالی روبرو می‌گردند بیمه بازنشستگی بیمه رازی دغدغه هموطنان عزیز را در دوران بازنشستگی کاهش می‌دهد و زندگی توام با آرامش را برایشان رقم می‌زند.

اهداف طرح

 • تامین آینده شما و خانواده‌تان
 • سرمایه‌گذاری مناسب و سودآور
 • رفع نگرانی از هزینه‌های درمانی و سایر هزینه‌های غیر قابل پیش بینی در دوران بازنشستگی.

پوشش‌های اصلی بیمه نامه

 • پرداخت اندوخته به صورت مستمری در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه
 • پرداخت سرمایه فوت به هر علت، در صورت فوت بیمه شده به استفاده کنندگان

پوشش‌های تکمیلی بیمه نامه

 • پرداخت سرمایه فوت ناشی از حادثه ،درصورت فوت بیمه شده به علت حوادث مشمول بیمه(حداکثر معادل چهار برابر
 • سرمایه فوت به هر علت ) به علاوه اندوخته بیمه نامه
 • پرداخت غرامت نقص عضویا از کارافتادگی دائم(کلی یا جزئی)ناشی از حوادث مشمول بیمه
 • پرداخت سرمایه بیماری های سخت
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ناشی از حوادث مشمول بیمه
 • پرداخت هزینه‌های پزشکی بیمه شده ناشی از حوادث مشمول بیمه

مزایای بیمه بازنشستگی

 • محاسبه سود روزشمار به اندوخته بیمه نامه
 • پرداخت سود حاصل از مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه
 • امکان نگهداری سپرده در بیمه نامه علاوه بر حق بیمه مقرر شده و بهره مندی از منافع سرمایه گذاری
 • پرداخت وام پس ازگذشت 2 سال از شروع بیمه نامه تا سقف 90% ارزش بازخریدی
 • امکان بازخرید بیمه نامه پس از گذشت 6 ماه از شروع بیمه نامه
 • برخورداری از معافیت های مالیاتی
 • امکان افزایش حق بیمه پرداختی با ضریب افزایش سالانه برای جلوگیری از اثرات منفی تورم
 • تعیین حق بیمه با توجه به توان مالی بیمه گذار
 • پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط حق بیمه خود را زودتر از موعد پرداخت نمایند.
 • امکان حفظ پوشش های بیمه ای درصورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه (از محل اندوخته بیمه نامه)