تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

59

علی زین ساز

سمت: سرپرست مدیریت اتکائی و امور بین‌الملل

تلفن: ۳۱۸-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:-

61

امیر بابااکبری

سمت: مدیر توسعه سرمایه انسانی

تلفن: ۳۱۶-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:-

64

علی صیف زاده

سمت: مدیر بیمه های خودرو

تلفن: ۷۰۱-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:-

68

سهیلا شرفی

سمت: مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما

تلفن: ۴۸۳-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۶۴۷۱۳

پست الکترونیک:-

آقای مشکلاتی

علیرضا مشکلاتی

سمت: مدیر برنامه ریزی و تحول

تلفن: ۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:

پست الکترونیک:

آقای پروازی

حمیدرضا پروازی

سمت: سرپرست مدیریت کسب و کار دیجیتال

تلفن: ۳۱۳-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:-

حکیمه انصاری

سمت: مدیر حقوقی و امور قراردادها

تلفن: ۴۱۸-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۶۴۶۲۱-۰۲۱

پست الکترونیک: _

آقای جوادی

وهاب جوادی

سمت: مدیر توسعه و راهبری بازار

تلفن: ۳۲۰-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:-

69

سعادت فراقی

سمت: مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی

تلفن: ۴۳۹-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:-

72

مجید نجفی

سمت: مدیر بیمه های اشخاص

تلفن: ۷۱۳-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:

پست الکترونیک:

آقای شکاریان

امیر شکاریان

سمت: مدیر سرمایه گذاری

تلفن: ۸۶۷۵۷۳۱۷-۰۲۱

فکس:

پست الکترونیک:

5

سمیه محمدی

سمت: مدیر روابط عمومی

تلفن: ۳۰۰-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۶۴۴۲۳

پست الکترونیک: crm@razi24.ir

آقای رنجبر

محمد رنجبر

سمت: سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن: ۳۱۰-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:m.ranjbar@razi24.ir

62

مژده موسوی

سمت: مدیر بیمه های زندگی

تلفن: ۳۲۲-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۶۴۲۷۲

پست الکترونیک: life@razi24.ir

66

رضا بیگدلی

سمت: مدیر بیمه های آتش سوزی

تلفن: ۳۱۱-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:-

70

زهیر نمازی

سمت: مدیر مالی

تلفن: ۳۲۶-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:-

آقای کاظمی

فریدون کاظمی

سمت:  مدیر راهبری شبکه فروش

تلفن: ۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:

پست الکترونیک: