تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

59

علی زین ساز

سمت: سرپرست مدیریت اتکائی و امور بین‌الملل

تلفن: 318-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

61

امیر بابااکبری

سمت: مدیر توسعه سرمایه انسانی

تلفن: 316-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

64

علی صیف زاده

سمت: سرپرست مدیریت بیمه های خودرو

تلفن: 701-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

68

سهیلا شرفی

سمت: مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما

تلفن: 483-86757000-021

فکس: 88664713

پست الکترونیک:-

علیرضا مشکلاتی

سمت: سرپرست مدیریت برنامه ریزی و تحول

تلفن: 86757000-021

فکس:

پست الکترونیک:

58

آرش طاهری

سمت: سرپرست مدیریت پشتیبانی

تلفن: 324-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

حکیمه انصاری

سمت: مدیر حقوقی و امور قراردادها

تلفن: 418-86757000-021

فکس: 88664621-021

پست الکترونیک: _

63

سهراب جافریان

سمت: مدیر توسعه و راهبری بازار

تلفن: 320-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

69

سعادت فراقی

سمت: مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی

تلفن: 439-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

72

مجید نجفی

سمت: مدیر بیمه های اشخاص

تلفن: 713-86757000-021

فکس:

پست الکترونیک:

5

سمیه محمدی

سمت: مدیر روابط عمومی و امور مشتریان

تلفن: 203-86757000-021

فکس: 88664423

پست الکترونیک: pr@razi24.ir

محمد رنجبر

سمت: سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن: 310-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

62

مژده موسوی

سمت: مدیر بیمه های زندگی

تلفن: 322-86757000-021

فکس: 88664272

پست الکترونیک: life@razi24.ir

66

رضا بیگدلی

سمت: مدیر بیمه های آتش سوزی

تلفن: 311-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

70

زهیر نمازی

سمت: سرپرست مدیریت مالی

تلفن: 326-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

فریدون کاظمی

سمت:  مدیر راهبری شبکه فروش

تلفن: 86757000-021

فکس:

پست الکترونیک: