تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

معرفی مدیران ارشد

علی زین ساز

سمت: مدیر اتکایی و امور بین الملل

تلفن: 318-86757000-021

پست الکترونیک: a.zinsaz@razi24.ir

سامان کریم پور

سمت:  مدیر حسابرسی

تلفن: 86757000-021

پست الکترونیک:s.karimpor@razi24.ir

سعادت فراقی

سمت: مدیر مهندسی،انرژی و ریسک های خاص

تلفن:307-86757000-021

پست الکترونیک:s.faraghi@razi24.ir

علی صیف زاده

سمت: مدیر بیمه های خودرو

تلفن: 701-86757000-021

پست الکترونیک:a.seif@razi24.ir

فاطمه نصیری

سمت: مدیر ریسک و مبارزه با پولشویی

تلفن: 441-86757000-021

پست الکترونیک:

سعید عظیمی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات

تلفن: 310-86757000-021

پست الکترونیک:s.azimi@Razi24.ir

حسین پایندانی

سمت: مدیر امور شعب، نمایندگان و کارگزاران

تلفن: 321-86757000-021

پست الکترونیک:

حکیمه انصاری

سمت: مدیر حقوقی و امور قراردادها

تلفن: 418-86757000-021

پست الکترونیک: h.ansari@razi24.ir

علی سلطانی

سمت: مدیر بیمه های حمل و نقل

تلفن: 483-86757000-021

پست الکترونیک:a.soltani@razi24.ir

شهرزاد حق گذار شهیدی

سمت: مدیر بیمه های مسئولیت

تلفن: 308-86757000-021

پست الکترونیک:sh.haghgozar@razi24.ir

اورینب افروز کلاردهی

سمت: مدیر اکچوئری

تلفن:412-86757000-021

پست الکترونیک:o.afrooz@razi24.ir

علی بهرامی نسب

سمت: مدیر امور مالی و سرمایه گذاری

تلفن: 326-86757000-021

پست الکترونیک:a.bahraminasab@razi24.ir

پیمان قربانی زیردهی

سمت: مدیر توسعه بازار بیمه های زندگی

تلفن:322-86757000-021

پست الکترونیک:

رضا بیگدلی

سمت: مدیر بیمه های آتش سوزی

تلفن: 311-86757000-021

پست الکترونیک:r.bigdeli@razi24.ir

اکبر رواقی

سمت: مدیر بیمه های اشخاص

تلفن:713-86757000-021

پست الکترونیک:a.ravaghi@razi24.ir

آیناز فرزانه مقدم

سمت: سرپرست مدیریت برنامه ریزی و تحول

تلفن: 

پست الکترونیک:

مهدی معظمی

سمت: سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 300-86757000-021

پست الکترونیک: