تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

معرفی مدیران ارشد

علی زین ساز

مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل

تلفن: 318-86757000-021

سامان کریم پور

سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی

تلفن: 421-86757000-021

سعادت فراقی

مدیر بیمه های مهندسی و انرژی

تلفن:307-86757000-021

آقای یوسفی

مسعود یوسفی

سرپرست مدیریت بیمه های خودرو

تلفن: 701-86757000-021

پیمان قربانی زیردهی

مدیر بیمه های زندگی

تلفن:322-86757000-021

رضا بیگدلی

مدیر بیمه های آتش سوزی

تلفن: 311-86757000-021

حسین پایندانی

سرپرست مدیریت هماهنگی شعب و امور نمایندگان و کارگزاران

تلفن: 321-86757000-021

حکیمه انصاری

مدیر حقوقی و امور قراردادها

تلفن: 418-86757000-021

علی بهرامی نسب

مدیر امور مالی و سرمایه گذاری و امور سهام

تلفن: 326-86757000-021

شهرزاد حق گذار شهیدی

مدیر بیمه های مسئولیت و طرح های خاص

تلفن: 308-86757000-021

Asadi

ندا اسدی

سرپرست مدیریت بیمه های حمل و
نقل، کشتی و هواپیما

تلفن: 328-86757000-021

الهام سلامت

مدیر سرمایه انسانی و
آموزش

تلفن:703-86757000-021

آی‌ناز فرزانه مقدم

مدیر طرح و برنامه

تلفن: 312-86757000-021

مهدی معظمی

سرپرست مدیریت روابط عمومی و تبلیغات

تلفن: 300-86757000-021

منیژه یادگاری

سرپرست مدیریت بازاریابی و توسعه بازار

تلفن:323-86757000-021

هوشنگ فتاح مهر

مدیر بازرسی و حراست

تلفن:316-86757000-021

جواد کاوسی راد

سرپرست مدیریت محاسبات فنی

تلفن:336-86757000-021