مأموریت سازمانی

ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای با تأکید بر بیمه‌های خرد در سطح کشور و سطح بین المللی و استفاده بهینه از منابع مالی به منظور ایجاد منافع برای ذینفعان.

چشم‌انداز

پیشرو در ارائه خدمات و طرح‌های نوین بیمه ای و دستیابی به جایگاه برترین شرکت بیمه‌ای در سراسر کشور

ارزش های سازمانی

  •  مشتری مداری
  •  مشارکت
  •  خلاقیت و نو آوری
  •  روحیه یادگیری مستمر
  •  مسئولیت پذیری

شعار

من رازی هستم.