تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

درخواست نمایندگی بیمه زندگی

شرکت بیمه  رازی بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه 96 مصوب شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ا نسبت به جذب نمایندگی تخصصی فروش بیمه های زندگی اقدام می نماید.

                                                                                                                شرایط اخذ نمایندگی به شرح زیر است :

– تابعیت دولت جمهوری اسلامی

– اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور

-عدم اعتیاد به مواد مخدر

-عدم حجر

– نداشتن سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت به جرایم

– دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

– دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم آقایان یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی (فقط برای مردان)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح کار و تحصیل همزمان کلیک نمایید.