تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

بیمه‌های خاص

همه‌ی اطلاعات در رابطه با بیمه خاص

بیمه تضمین کیفیت ساختمان :

هدف از ارائه این بیمه کمک به حفظ ثروت های ملی – توسعه امنیت سازندگان و سرمایه گزاران بخش ساختمان ، حفظ و حمایت حقوق مصرف کنندگان ، ارتقاء کیفیت ساختمانها و رعایت اصول فنی و استاندارد ساختمان است. این نوع بیمه خسارتهای مالی ناشی از عیوب پنهان ساختمان از جمله ویرانی کل ساختمان ، هزینه های جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت ، هزینه های پاکسازی محل و برداشت ضایعات و مواردی از این نوع را پوشش می دهد.

بیمه اعتباری :

این نوع بیمه نامه نیز مختص بانکها و موسسات اعتباری و یا موسساتی است که اقدام به فروش اقساطی کالا می نمایند. بیمه اعتباری در واقع مطالبات این موسسات از خریداران یا اعتبار گیرندگان را تحت پوشش قرار می دهد. بدیهی است که در صورت پرداخت خسارت از سوی بیمه گر ، وی جانشین بیمه گذار برای وصول مطالبات از وام گیرنده خواهد بود.

بیمه پول :

کاربرد بیمه پول منحصر به موسسات مالی است که بنا بر نوع فعالیت خود مجبور به نگهداری یا نقل و انتقال حجم زیادی از پول نقد هستند. بیمه پول شامل دو بخش است: بخش اول پوشش موجودی پول در صندوق را تاٌمین نموده و بخش دوم ، با عنوان وجوه در گردش ، وجوه نقدی را که بین شعب موسسه بیمه گذار یا بین موسسه بیمه گذار و بانک جابجا می شوند ، تحت پوشش قرار میدهد. پوشش های این نوع بیمه شامل آتش سوزی ، سرقت و در مواردی برخی از خطرات طبیعی مانند سیل ، زلزله ، ریزش کوه و … می باشد.

بیمه انرژی :

بیمه انرژی ، سازه ها و ابزار استخراج و اکتشاف نفت و گاز و سایر منابع انرژی در خشکی و دریا را قبال انواع حوادث فیزیکی ناگهانی تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه هواپیما :

بیمه هواپیما در واقع مجموعه ای است که سه نوع پوشش متفاوت به شرح زیر دارد : الف – بیمه بدنه هواپیما – بیمه حوادث سرنشین ج – بیمه مسئولیت مالک و خلبان هواپیما در قبال اشخاص ثالث

بیمه کشتی :

بیمه کشتی معمولاً پوشش بدنه کشتی و در برخی شرایط پاره ای از مسئولیت های صاحبان و ناخدای کشتی را در بر می گیرد.