همۀ اطلاعات در رابطه با بیمه مسافرت خارجی

مسافرین سفرهای خارجی در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفی قرار دارند. حوادثی که در صورت بروز با توجه به شرایط خاص خارج از کشور می‌تواند موجب هزینه‌های سنگین و دردسرهای زیادی شوند از این رو بیمه مسافرت به خارج از کشور با مزایای ذیل پیش‌بینی گردیده است:

  • پرداخت هزینه های درمان ، جراحی و دارویی ناشی از حوادث یا بیماری‌های که در طول مدت مسافرت بروز می‌نماید تا سقف ۵۰/۰۰۰ یورو
  • پرداخت هزینه فوریت‌های دندانپزشکی طبق شرایط بیمه نامه
  • پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی
  • پرداخت هزینه‌های دعاوی حقوقی طبق شرایط بیمه نامه
  • راهنمایی و کمک‌رسانی به هنگام سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی
  • بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری سرپرست
  • بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت
  • پرداخت هزینه‌های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان
  • استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار چنانچه بارکنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بیمه شده تحویل نگردد، هزینه خریدهای اضطراری و در صورتی که این تاخیر به بیش از ۴۸ ساعت منجر شود حداکثر تا سقف مندرج در بیمه نامه