تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

    کارتابل جامع خدمات بیمه ای ویژه دانشگاه تهران

insurance products
محصولات بیمه ای ارائه شده به کارکنان
insurance office
لیست شعب سراسر کشور
damge case upload
بارگذاری پرونده های خسارت درمانی
university service
لیست میزهای خدمت مستقر در دانشگاه
insurance damage medical
استعلام خسارت بیمه نامه درمان
fire insurance
سامانه تکمیل اطلاعات صدور بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی
Health centers
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد

0933-8287000

021-8287

www.razi24.ir

info@razi24.ir

20008287