تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

67-min

محمد مهدی امانی

سمت: معاون فنی

تلفن: 208-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

آقای قره خانی

محسن قره خانی

سمت: معاون توسعه بازار و فروش

تلفن: 304-86757000-021

فکس:-

پست الکترونیک:-

35-min

مهدی ملکی

سمت: معاون برنامه ریزی و نوآوری

تلفن: 202-86757000-021

فکس: 88664709-021

پست الکترونیک: maleki@razi24.ir

اسماعیل داورپناه

سمت: معاون مالی و اقتصادی

تلفن: 484-86757000-021

فکس: _

پست الکترونیک: _