تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

تهران، خیابان گاندی، کوچه سیزدهم، پلاک14

مرکز ارتباط 8287-021

معرفی معاونان

علی اصغر اصلان بیگی

سمت: معاون فنی بیمه های غیرزندگی

تلفن: 333-86757000-021

پست الکترونیک:

محمدرضا موحد

سمت: معاون فنی بیمه های زندگی

تلفن: 314-86757000-021

پست الکترونیک:

وهاب جوادی

سمت: معاون اجرایی مدیر عامل

تلفن: 320-86757000-021

پست الکترونیک: v.javadi@razi24.ir

فرشید پورکاویان

سمت: معاون مالی و اداری

تلفن: 330-86757000-021

پست الکترونیک: