تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

تلفن‌بیمه 8287-021

67-min

محمد مهدی امانی

سمت: معاون فنی

تلفن: ۲۰۸-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:-

69

سعادت فراقی

سمت: معاون توسعه بازار و فروش

تلفن: ۳۰۷-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس:-

پست الکترونیک:-

35-min

مهدی ملکی

سمت: معاون برنامه ریزی و نوآوری

تلفن: ۲۰۲-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۶۴۷۰۹-۰۲۱

پست الکترونیک: maleki@razi24.ir

70

زهیر نمازی

سمت: معاون مالی و اقتصادی

تلفن: ۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

فکس: _

پست الکترونیک: _