همراز

تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

مرکز‌ارتباط 8287-021

آقای-جوادی-1

وهاب جوادی

سمت: معاونت اجرایی مدیر عامل

تلفن: 320-86757000-021

پست الکترونیک: v.javadi@razi24.ir

اصلان بیگی

علی اصغر اصلان بیگی

سمت: سرپرست معاونت فنی بیمه های غیرزندگی

تلفن: 333-86757000-021

 

موحد

محمدرضا موحد

سمت: سرپرست معاونت فنی بیمه های زندگی

تلفن: 314-86757000-021