همراز

تهران، گاندی جنوبی، کوچه سیزدهم، پلاک 14

81942 021

تلفن‌بیمه 8287-021

آقای امانی

محمد مهدی امانی

سمت: معاون فنی

تلفن: ۲۰۸-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:m.amani@razi24.ir

آقای فراقی

سعادت فراقی

سمت: معاون توسعه بازار و فروش

تلفن: ۳۰۷-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک:s.faraghi@razi24.ir

آقای ملکی

مهدی ملکی

سمت: معاون برنامه ریزی و نوآوری

تلفن: ۲۰۲-۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: maleki@razi24.ir

آقای نمازی1

زهیر نمازی

سمت: معاون مالی و اقتصادی

تلفن: ۸۶۷۵۷۰۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: z.namazi@razi24.ir